Je wilt een werkklimaat scheppen waarin je medewerkers optimaal presteren. Maar hoe bereik je dat? Hoe stuur jij je medewerkers aan zodat zij kunnen groeien? Op welke manier geef je vertrouwen en wanneer stel je duidelijke grenzen en kaders? En hoe herken je talent? In deze training ga je aan de slag met coachend leiderschap.

Door coachend leiding te geven verbeteren medewerkers hun prestaties. Ze nemen meer eigen verantwoordelijkheid, hun zelfsturend vermogen groeit en ze zitten lekkerder in hun vel.
Ontdek hoe jij in jouw situatie vorm kunt geven aan deze stijl van leiding geven.

 

Voor wie

Je hebt minimaal een jaar ervaring als leidinggevende. Of je hebt minimaal ervaring in leidinggevende taken met resultaatverantwoordelijkheid. Je werkt en denkt op hbo- of academisch niveau.

 

Werkwijze

Deze training heeft een interactieve opzet. Dit betekent dat we de theorie afwisselen met praktische opdrachten en simulaties. Op die manier leer je nieuwe vaardigheden, verkrijg je nieuwe inzichten in zowel het coachingsproces als in jezelf. Uiteraard is er ruimte om eigen casussen in te brengen. Deze oefenen we met een trainingsacteur of doorgronden we in intervisie. In de tussenliggende periodes maak je opdrachten, zodat je de leerstof en ervaringen integreert in jouw praktijk van leidinggeven.

 

Programma

Hieronder volgt een voorbeeldprogramma van in totaal 8 dagdelen. Omdat Boven Tafel maatwerk levert zal het definitieve programma qua lengte en invulling worden afgestemd met de opdrachtgever.

 

Dag 1, met avondprogramma

– Verhelderen van je visie op coachend leidinggeven en je eigen stijl hierin.
– Het zien en ontdekken van talent.
– Begrijpen en herkennen van verschillende leerstijlen van medewerkers.

– Oordeelvrij luisteren en waarnemen.
Dag 2

– Kennismaken en oefenen met verschillende coachingsmethodieken.

– Opstellen van een doelgericht coachingsplan voor jouw team.

– Constructief confronteren.

– Coachen op overtuigingen en competenties.

 

Terugkombijeenkomst voor intervisie (los dagdeel)
Tijdens deze bijeenkomst wordt praktijkcasuïstiek onder de loep genomen. Je ontdekt en ervaart de meerwaarde van samen een uitdagende situatie ontleden tot de essentie, zodat elke deelnemer ervan leert.


Dag 3

– Omgaan met weerstanden en valkuilen.
– Aanscherpen van het coachingsplan voor jouw team.
– Oefenen van uitdagende praktijksituaties met trainingsacteur.

 

Praktisch

Het aantal dagen varieert van 2-5, in overleg met de opdrachtgever en afhankelijk van de gewenste intensiteit van het aanleren van nieuw vaardigheden. Voor het onderdeel van dag 2, is een avondprogramma gewenst zodat we echt de diepte in kunnen gaan.
De trainingsdagen worden verspreid over een aantal weken, zodat de vaardigheden tussendoor in de praktijk geoefend kunnen worden.