“Kim zorgt in intervisiebijeenkomsten voor een veilige omgeving waarin collega’s elkaar positief verrijken met uiterst persoonlijke inzichten. Een absolute topper”.

Harry van Breen

General Manager van Energy Exchange Enablers

 

Wil jij groeien zowel in je werk als persoonlijk? En wil je hierin investeren samen met collega’s? Intervisie is een uitstekend middel om je zelfsturend vermogen te ontwikkelen, rust en balans in jezelf te hervinden, en praktische tips te krijgen voor uitdagende werksituaties.
Intervisie is een werkvorm waarbij een groep directe of indirecte collega’s regelmatig bijeenkomt om met elkaar uitdagende praktijkcases onder de loep nemen. Doordat de mensen meestal een vaste groep vormen groeit de sfeer van vertrouwen en groeit het inzicht in elkaars kwaliteiten en valkuilen. Je krijgt steeds sneller en treffender persoonlijke feedback op je denk- en keuzeproces. Hierdoor word je je bijvoorbeeld bewust van je eigen verkeerde aannames of beperkende overtuigingen. Kortom, je groeit in je werk en tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke effectiviteit.

 

Voor wie

Mensen die zowel in hun werk als persoonlijk willen groeien, en dit in een vaste groep collega’s/vakgenoten willen versnellen.

 

Werkwijze

Om te voorkomen dat een intervisiegroep verzandt in een praatgroepje, verloopt een bijeenkomst volgens een intervisiemethodiek. Er zijn verschillende methodieken. Allemaal zijn ze er op gericht dat deelnemers gefocust blijven, met volle aandacht naar elkaar luisteren en doorvragen tot de kern van het probleem voor de casus-inbrenger boven tafel is. Respect voor elkaar, luisteren zonder oordelen en aandacht voor reflectie staan voorop. Zo onstaan de beste resultaten.
 

Voorbeeldprogramma intervisiesessie

– Ronde, korte update per deelnemer w.b. zakelijke en/of persoonlijke ontwikkelingen
– Inventarisatie potentiële cases
– Case 1 volgens methodiek A
– pauze
– Case 2 volgens methodiek B
– Evaluatie en afronding
 

Praktisch

De ideale groepsgrootte bestaat uit 5-7 personen. Bijeenkomsten vinden regelmatig plaats, met een minimum van eens per 2 maanden. Een intervisiesessie duurt doorgaans 2-4 uur. Deelnemers kunnen uit een vergelijkbaar vakgebied komen of uiteenlopende functies hebben. Wel is het van belang dat ze een vergelijkbaar denkniveau bezitten en er binnen de groep geen hiërarchisch verschil is.